Formularz zamówienia usługi

Proszę wypełnić wszystkie pola – można wstawić kreskę, jeśli nie dotyczy

 

DANE ZLECAJĄCEGO:
Nazwa:
Adres:
e-mail:
NIP:

 

DANE PŁATNIKA - WYMAGANE:

Nazwa:
Adres:
NIP:

 

OSOBA ZLECAJĄCA:

Imię i nazwisko:
Telefon:

 

OSOBA KONTAKTOWA NA MIEJSCU PRACY - WYMAGANE:

Imię i nazwisko:
Telefon:

 

MIEJSCE REALIZACJI ZLECENIA - WYMAGANE:

 

ZAKRES ZLECENIA (OPIS):

 

PREFEROWANY TERMIN WYKONANIA:

 

UWAGI: