Kontakt

 

Adres:
80-711 Gdańsk, ul. Sztutowska 18C

 

KRS nr 0000014622
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy spółki: 50 000 zł

 

Regon: 190503908

 

NIP: 593-010-06-90

 

BDO: 000001344

 

Telefon:
+48 586914115
+48 583087929

 

Tel. kom.:
+48 606 749 011

 

Fax:
+48 583087928

 

E-mail:
hydrokan@hydrokan.pl

 

WWW:
www.hydrokan.pl