Kontakt

 

Adres:
80-711 Gdańsk, ul. Sztutowska 18C

 

KRS nr 0000014622
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy spółki: 50.000 zł

 

Regon: 190503908

NIP: 593-010-06-90

 

Telefon:
(+48 58) 691 41 15
(+48 58) 308 79 29

 

Tel. kom.:
+48 608 522 814
+48 600 459 506

 

Fax:
(+48 58) 308 79 28

 

E-mail:
hydrokan@hydrokan.pl

 

WWW:
www.hydrokan.pl