Oferta

 

 

 

 

 

 

 

Metody bezwykopowe

1. Renowacja kanału rurą ciągłą - metoda „Uponor-Flexoren”.
System ten oparty jest na zasadzie wprowadzenia w uprzednio oczyszczony, uszkodzony odcinek kanalizacji, odcinków rury typu „Flexoren” karbowaną z zewnątrz i gładką wewnątrz. Odcinki te można łączyć w odcinki o żądanej długości poprzez zgrzewanie za pomocą specjalnych pierścieni, wykonywane na powierzchni. Wprowadzanie nowej rury odbywa się za pomocą wciągarki. Metoda ta doskonale się sprawdza w naprawie bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych. Do zalet tej metody należy zaliczyć: wysoką odporność na zużycie, wysoki poziom samooczyszczania, poprawa przepływu oraz zwiększoną wytrzymałością konstrukcyjną naprawionego rurociągu.


2. Renowacja modułami rurowymi - metoda „MaxiLine”.
System renowacji uszkodzonego kanału polega na wpychaniu do uprzednio oczyszczonego odcinka kanalizacji odcinków (modułów) nowej rury wykonanej z polipropylenu. Wprowadzenie odcinków nowej rury odbywa się za pomocą wciągarki. Zaletą tego systemu to: prostota wykonania, wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury ścieków przy montażu, poprawa przepływu.

 

3. Renowacja długimi rurami - metoda „Reliningu”.
Renowacja rur w tym systemie polega na wciąganiu za pomocą wciągarki długich odcinków rur pełnościennych PE o średnicach do 1600 mm. Przy zastosowaniu w tym systemie rur o ściankach strukturalnych „WEHOLITE SPIRO” można zwiększyć średnicę wykonania naprawy do 3000 mm. Rury PE łączy się za pomocą zgrzewania doczołowego. Rury „WEHOLITE SPIRO” łączy się za pomocą spawania ekstruzyjnego lub połączenia skręcanego. Przy połączeniu skręcanym wymaga się dodatkowo obspawania.

 

4. Renowacja punktowa rurociągów - przy pomocy tzw. „pakerów”. System ten polega na naprawie punktowej uszkodzeń rurociągów za pomocą tzw. „pakerów” i rękawa z włókniny poliestrowej nasączanej żywicą epoksydową. Wykonanie polega (w uproszczeniu) na wprowadzeniu do uszkodzonego rurociągu, uprzednio oczyszczonego, specjalnego rękawa nasączonego żywicą epoksydową, który dociska się do ścianek uszkodzonego rurociągu za pomocą „pakera”. Rozróżnia się tu kilka metod: „KM LINER”, „KODUDOR HOME LINER”, „POINT-LINER”. Systemy te są bardzo ekonomiczne w wypadku pojedynczych uszkodzeń rurociągów.