REMONDIS Hydrokan Sp. z o.o.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie serwisu, eksploatacji oraz czyszczenia separatorów ropopochodnych (olejowych) oraz tłuszczowych. Wykonujemy również prace związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną takie jak przeglądy okresowe i awaryjne, prace konserwacyjne, prace związane z utrzymaniem rurociągów - czyszczenie ciśnieniowe - hydrodynamiczne pojazdem typu WUKO, monitoring TV nowoczesnym pojazdem do inspekcji rurociągów.

Wyróżnia nas to, że posiadamy nowoczesną instalacje do przetwarzania odpadów płynnych przez co posiadamy wszystkie wymagane przez Polskie prawo certyfikaty, atesty i zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

Jesteśmy firmą upoważnioną do wytwarzania odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego – Pozwolenia Zintegrowanego znak: DROŚ-S.7222.44.2011/2012.MB z dnia.: 31.05.2012 z późniejszymi zmianami oraz Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego – Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego znak: DROŚ-S.7222.5.2022/EZ z dnia: 27.06.2022r.

 
Usługi

  • czyszczenie separatorów ropopochodnych olejowych i tłuszczowych,
  • czyszczenie osadników myjni samochodowych,
  • czyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • usuwanie zatorów
  • wywóz nieczystości płynnych,
  • monitoring - kamerowanie kanalizacji telewizją przemysłową - rurociągów
  • odbiór transport i zagospodarowanie odpadów płynnych
  • gospodarowanie pojemnikami DPPL - typu mauzer
  • ważenie pojazdów o masie do 50 ton